dịch vụ quyết toán thuế Fundamentals ExplainedMiễn phí kiểm tra tài sản bảo quản khi có nhu cầu trong thời gian làm việc của ngân hàng

Nghiêm cấm tái bản khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản! Scroll to major

Quyết toán thuế TNCN 2017 như thế nào đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam vừa có thu nhập tại nước ngoài, vừa có thu nhập tại Việt Nam?

Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế.

- Thanh tra thực tế: Ngồi làm việc, giải trình trực tiếp với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế.

SaaS cung cấp cho bạn sản phẩm hoàn chỉnh được nhà cung cấp dịch vụ vận hành và quản lý. Trong hầu hết các trường hợp, khi nhắc đến SaaS, mọi người thường nghĩ đến ứng dụng dành cho người dùng cuối (chẳng hạn như email trên nền tảng World-wide-web).

Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Tổng số tiền chiết khấu thương mại mà cơ sở kinh doanh đã giảm trừ hoặc thanh toán cho người mua theo chính sách bán hàng của cơ sở kinh doanh phát sinh trong kỳ tính thuế.

– Khi có các vướng mắc về thuế, cần tư vấn thuế các bạn sẽ tìm đến ai để được tư vấn? Trong khi các cán bộ Thuế thì dich vu ke toan chỉ trả lời theo kiểu “Em về đọc lại quy định của Luật đi”. Các đơn vị tư vấn thuế thì hầu hết thực Helloện dịch vụ trọn gói kế toán theo năm thì mới hỗ trợ.

- Người phụ thuộc đã đăng ký dịch vụ quyết toán thuế và có đầy đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2014/TT-BTC thì được tính giảm trừ gia cảnh trong năm 2018, kể cả trường hợp người phụ thuộc chưa được cơ dich vu quyet toan thue quan thuế cấp MST.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp phát Helloện ra việc khai báo thuế, quyết toán của doanh nghiệp không chính xác thì sẽ bị xử dich vu ke toan phạt theo quy định của pháp luật.

Với bề dày kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế, đã trải qua nhiều cuộc kiểm tra thuế với kết quả tốt, chúng tôi cung cấp dịch vụ dich vu quyet toan thue hỗ trợ giải trình kiểm tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp như sau:

Cá nhân nộp tờ khai quyết toán TNCN file XML qua hệ thống sau đó gửi hồ sơ cứng tới nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế.

This entry was posted in Dịch vụ kế toán and tagged DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ, Quyết toán thuế tại Bình Dương. Dịch vụ hoàn thiện sổ sách tại Bình Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *